< >
Bar La Granja, ENCAT - Ingeniería y Arquitectura ENCAT - Ingeniería y Arquitectura Commercial spaces Bares y Clubs
< >
Bar La Granja, ENCAT - Ingeniería y Arquitectura ENCAT - Ingeniería y Arquitectura Commercial spaces Bares y Clubs

Projectes de llicència d'obres menors, activitats i baixa tensió per a
l'obertura d'un bar amb un espai infantil a la Riera Pare Fita d'Arenys de Mar.

Fotos similares